Fiber till byn

Hammarö kommun genomför en byggnation av stamfibernät i kommunen. Stamnätets syfte är att ansluta och ge kommunens invånare, näringsliv och offentlig verksamhet möjlighet till att ansluta sig till ett öppet fibernät som möjliggör ett attraktivt tjänsteutbud.
För att kunna ansluta sig till stamfibernätet i glesbygd så behöver invånare som ligger utanför området för direktanslutning, bilda ekonomiska föreningar för att bygga egna fibernät. Om en fiberförening vill ansluta sig till Hammarö Stadsnät krävs att samverkansavtal är tecknat.
När samverkansavtalet är undertecknat med oss så startar arbetet med att bygga stamfiber och aktiv nod. Vi försöker tillsammans med fiberföreningen skapa ett stamnät som blir så fördelaktigt som möjligt för båda parter avseende på entreprenadkostnader och framtida drift och underhåll.
Fiberföreningens bredbandsnät ägs av föreningen där de som ansluter sig blir medlemmar och delägare.