Bostadsrätt och samfällighet

Bor du i en bostadsrätt eller i en villasamfällighet så är det med föreningens styrelse vi tecknar avtal om anslutning. Om föreningens medlemmar vill ha en framtidssäker fiberanslutning till ett öppet nät, passa på att påverka styrelsen i frågan.
Styrelsen kan då utse en kontaktperson som har den löpande kontakten med oss.

Föreningens intresseanmälan

Är du kontaktperson i styrelsen så skicka ett mail till .
Vi kontaktar dig för ett möte och en besiktning av förutsättningarna. Därefter får ni ett avtalsförslag och beslutsunderlag.

Du som bor i bostadsrätt eller samfällighet

Påverka din styrelse. När tillräckligt många gjort det så kontaktar vi styrelsen och berättar om intresset som finns i området.